Privacy statement

Algemeen

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij je contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij je gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij je gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren je gegevens voor een periode van tenminste 15 jaar. Na deze termijn zullen wij je gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen en specialisten in het ziekenhuis. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is.

 

Persoonsgegevens en verwerking daarvan

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer je cliënte wordt bij ons, vragen wij je om een aantal persoonsgegevens, waaronder je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en eā€mailadres. Wanneer je bij ons op controle komt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in je verloskundige kaart. In ons elektronische systeem worden je controles, telefonische contactmomenten en evt. bevalplan opgenomen

Je gegevens worden daarnaast gebruikt om je verzekeraar een factuur te sturen voor de behandeling. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en welke zorg wij declareren.. Deze facturen bewaren wij voor onze debiteurenadministratie.

 

Bezoek website

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies.

 

Uw rechten

Je hebt recht op inzage in je gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over jou niet juist zijn heb je het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Mocht je je gegevens willen inzien, kun je  hierover met ons contact opnemen.

 

Klachten

Als je klachten hebt over de wijze waarop wij je gegevens behandelen, neem dan contact op met ons. Mocht je er met ons niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens